Hjem > Værd at vide > Aflysning og omlægning af undervisning

Aflysning af undervisningen

Aflysninger kommunikeres via sms eller mail.

Ved lærerfravær vikardækkes undervisningen så vidt muligt.

I de tilfælde, hvor det ikke lykkes at finde en kvalificeret vikar, aflyses undervisningen.

Ved mere end to aflysninger pr. sæson refunderes betalingen for de aflysninger, der ligger udover to gange.

Tilbagebetalingen sker i forbindelse med termin- eller sæsonafslutning.

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes/refunderes ikke.

Elevafbud skal altid meddeles musikskolelæreren/billedkunstlæreren.

Force majeure (gældende fra sæson 2021/2022)

Aflysninger grundet force majeure kommunikeres via sms eller mail.

Musik- og Billedskolen fritages for sin forpligtelse til undervisning og er derudover ansvarsfri, når undervisning ikke er mulig som følge af force majeure. Ved force majeure vil deltagerbetaling ikke blive tilbagebetalt. Force majeure foreligger, når undervisning ikke er mulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Musik- og Billedskolen ikke kan afbøde eller burde have forudset, herunder f. eks krig, naturkatastrofer, brand, sundhedskriser/epidemier/pandemier, strejker eller lockouts.

 

 

Information om aflysninger

Musik-og Billedskolen aflyser undervisningen hurtigst muligt pr. sms og mail til hhv. de mobilnumre og mailadresser, du/I har anført på indmeldelsen.

Musik- og Billedskolen meddeler desuden skolen, at læreren er syg, og der kommer en seddel på døren til undervisningslokalet.

Aflysning eller ændringer i undervisning for elever op til og med 3. klasse meddeles desuden til SFO’en, som giver besked videre til de pågældende elever.

Omlægning af undervisningen

Musik- og Billedskolen arbejder i perioder projektorienteret i løbet af undervisningssæsonen.

Formålet er at give eleverne mulighed for at arbejde på tværs af instrumenter og genrer, opdage nye sider af det at beskæftige sig med musik og ikke mindst at møde andre elever i Musik- og Billedskolen.

Det betyder, at elevens faste undervisningstid  i enkelte uger i løbet af sæsonen kan erstattes af et eller flere tværgående projekter med andre elever, og at tid og sted for undervisningen således ændres for at muliggøre dette.

Musikskolen Lyngby-Taarbæk · Rustenborgvej 3 · 2800 Kgs Lyngby · Tlf. 4597 3659 · musikskolen@ltk.dk