Hjem > Værd at vide > Aflysning og omlægning af undervisning

Aflysning af undervisningen

Musikskolen kan aflyse undervisningen 2 gange pr. fag i løbet af sæsonen uden økonomiske konsekvenser for musikskolen.

Ved aflysninger ud over de 2 gange refunderes elevbetalingen for hver termin eller ved sæsonafslutning.

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes/refunderes ikke.

Afbud skal altid meddeles musikskolelæreren.

 

 

Information om aflysninger

Musikskolen aflyser undervisningen hurtigst muligt pr. sms og mail til hhv. de mobilnumre og mailadresser, du/I har anført på indmeldelsen.

Musikskolen meddeler desuden skolen, at læreren er syg, og der kommer en seddel på døren til undervisningslokalet.

Aflysning eller ændringer i undervisning for elever op til og med 3. klasse meddeles desuden til SFO’en, som giver besked videre til de pågældende elever.

Omlægning af undervisningen

Musikskolen arbejder projektorienteret i løbet af undervisningssæsonen.

Formålet er at give eleverne mulighed for at arbejde på tværs af instrumenter og genrer, opdage nye sider af det at beskæftige sig med musik og ikke mindst at møde andre elever i musikskolen.

Det betyder, at elevens udmeldte undervisningstid  i enkelte uger i løbet af sæsonen kan erstattes af et eller flere tværgående projekter med andre elever, og at tid og sted for undervisningen således ændres for at muliggøre dette.

Musikskolen Lyngby-Taarbæk · Toftebæksvej 17 · 2800 Kgs Lyngby · Tlf. 4597 3659 · musikskolen@ltk.dk