Hjem > Værd at vide > Aflysninger

Aflysninger

Musikskolen kan aflyse undervisningen 2 gange pr. fag i løbet af sæsonen uden økonomiske konsekvenser for musikskolen.

Ved aflysninger ud over de 2 gange refunderes elevbetalingen for hver termin eller ved sæsonafslutning.

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes/refunderes ikke.

Afbud skal altid meddeles musikskolelæreren.

 

Information om aflysninger

Musikskolen aflyser undervisningen hurtigst muligt pr. sms og mail til hhv. de mobilnumre og mailadresser, du/I har anført på indmeldelsen.

Musikskolen meddeler desuden skolen, at læreren er syg, og der kommer en seddel på døren til undervisningslokalet.

Aflysning eller ændringer i undervisning for elever op til og med 3. klasse meddeles desuden til SFO’en, som giver besked videre til de pågældende elever.

Musikskolen Lyngby-Taarbæk · Toftebæksvej 17 · 2800 Kgs Lyngby · Tlf. 4597 3659 · musikskolen@ltk.dk