Hjem > Værd at vide > Friplads

Det er nu muligt at søge om friplads på Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole for sæson 2020/2021

Vi har åbnet for fripladstilmeldinger for sæson 2020/2021

Du kan stadig søge, da alle pladser ikke er optaget.

Følg disse trin, for at ansøge om friplads: 
1. Læs retningslinjerne for fripladser på Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole.
2 Udfyld dette skema: Ansøgning om friplads i sæson 20/21
3. Lav en tilmelding her på hjemmesiden: klik her. 

Når vi har modtaget dit ansøgningsskema og tilmelding, er vi klar til at behandle din ansøgning. Du vil få besked om der er opnået friplads, så hurtigt som muligt. 

Retningslinjer for fripladser på Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole

Hvem er berettiget til at søge økonomisk friplads?
1.1 Der gælder de samme regler, som ved normal indmelding i Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole.

Ansøger skal være mellem 0-25 år gammel. Er du 0-17 år skal ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af forældre/værge.
Ansøger skal være bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, eller være elev på en af skolerne i kommunen.

1.2 Familier med lav indkomst kan ansøge om friplads.

Hvordan tildeles fripladser?
2.1 Musik- og Billedskolen har en beløbspulje til oprettelse af fripladser. Hvis antallet af ansøgere overstiger beløbspuljens størrelse, vil fripladserne blive fordelt ud fra en vurdering af Musik- og Billedskolen. De elever der ikke har opnået friplads, vil blive placeret på en venteliste.
2.2 Ved fripladstildeling vurderes indkomst, instrumentønske samt sociale og musikalske sammenhænge.
2.3 Fripladser ansøges som udgangspunkt ved normal sæsontilmelding 1. maj.
2.4 Ved sæsonskift skal fripladseleven ansøge på ny for at sikre, at ansøgers økonomiske vilkår stadig er i overensstemmelse med berettigelse til friplads.

Regler og Vilkår
3.1 I fripladsordningen er der indregnet dækning af instrumentleje på de instrumenter musikskolen udlejer (strygerinstrumenter og blæserinstrumenter). Det er ansøgers ansvar at drage omsorg og dække evt. skader, der bliver påført instrumentet.
3.2 I fripladsordningen er der ikke indregnet dækning af udgifter til noder. Dette beløb er ofte omkring 150 kr. pr. sæson.
3.3 En elev kan maksimalt optage en friplads.
3.4 Har en elev en stor mængde fravær fra undervisningen (med eller uden afbud), vil musikskolen vurdere, om eleven kan beholde sin friplads.

Musikskolen Lyngby-Taarbæk · Rustenborgvej 3 · 2800 Kgs Lyngby · Tlf. 4597 3659 · musikskolen@ltk.dk